Endret: 5 des 2019     Opprettet: 18 nov 2019

Status bygging av parkeringsplasser for ladbare biler

Arbeidene er som man kan se, i full gang.
Felt D v/ høyblokka er ferdig.
Felt B v/ Vetlandsfaret 5 a er nesten ferdig asfaltert. Lyktestolpene skal også settes opp igjen.
På felt A v/ lekeplassen i Vetlandsfaret jobbes det for fullt, men det er krevende grunnarbeider der med mye fjell som pigges ut.

I tillegg gjenstår det å grave fra trafostasjonen på felt B - og hele veien til felt A. Her skal det legges strøm.
Det er fortsatt forventet at alle felt skal være ferdige før jul.

Når det gjelder fordeling av plassene, så er det slik at alle tre felt skal være ferdig bygget ut før noen nye plasser blir fordelt.
Dvs. at når et felt er ferdig, parkerer man igjen på sin vanlige plass (uavhengig om det er en ladestasjon på den eller ikke, og om du har ladbar bil eller ikke) inntil annen beskjed blir gitt.

Styret sender ut meldinger når plasser skal fordeles/er fordelt.