Endret: 18 nov 2019     Opprettet: 9 okt 2019

Status bygging av parkeringsplasser for ladbare biler

Gravearbeidet utenfor høyblokka er i sluttfasen. Det gjenstår fortsatt en del arbeid med strøm og montering av ladestasjoner, men dette berører ikke beboere.

Arbeidet med felt B startet 14.10. Alle berørte eiere av biler får SMS når de må flytte bilene sine.

Det skal graves fra trafostasjonen på felt B og på baksiden av blokkene i Vetlandsfaret 3B - 1A mot lekeplassen. Det er ikke avklart når dette arbeidet påbegynnes.

Pr. dags dato er det forventet at alle felt skal være ferdige før jul.


Når det gjelder fordeling av plassene, så er det slik at alle tre felt skal være ferdig bygget ut før noen nye plasser blir fordelt.

Dvs. at når et felt er ferdig, parkerer man igjen på sin vanlige plass (uavhengig om det er en ladestasjon på den eller ikke, og om du har ladbar bil eller ikke) inntil annen beskjed blir gitt.

Styret sender ut meldinger når plasser skal fordeles/er fordelt.