Endret: 19 des 2019     Opprettet: 5 des 2019

STATUS BYGGEARBEIDENE

Byggearbeidene på parkeringsfelt A er i avslutningsfasen. Det har vært svært utfordrende grunnforhold som har medført at det har blitt store forsinkelser.

Parkeringsfeltet vil bli åpnet for parkering den 20. desember.

På grunn av værforhold vil det ikke asfalteres før til våren. Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg.

Alle som har parkeringsplass på feltet kan ta i bruk plassene sine når feltet åpnes. Styret vil fordele parkeringsplassene på nytt i januar.

Mer informasjon om prosess videre kommer.

Hilsen fra styret